Förordning (2009:1248) om balanstal för år 2010

SFS nr
2009:1248
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-26

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 0,9826 för år
2010.