Förordning (2009:1249) om balansindex för år 2010

SFS nr
2009:1249
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-26

Regeringen fastställer balansindexet enligt 1 kap. 5 c §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 137,31
för år 2010.