Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
2009:126
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2009-03-05

Vid tillämpning av den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt gäller bifogade tabeller för uträkning av
skatten. Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt
efter 1991 års utgång.

/Tabellerna är inte med här/