Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer

SFS nr
2009:1390
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-11-26

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

2 § Livsmedelsverket prövar ansökningar om förordnande som
officiell veterinär för uppgifter inom verkets ansvarsområde.

Övriga ansökningar om förordnande av officiell veterinär
prövas av Statens jordbruksverk.

3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för
inspektioner av verksamheten hos de officiella veterinärer
som respektive myndighet har förordnat.

4 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom respektive
ansvarsområde, meddela föreskrifter om

1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär,

2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå
utbildning samt om avgifter för sådan utbildning,

3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har,

4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär,
och

5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell
veterinär.