Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
2009:1483
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-12-10

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,4
procent för år 2010.