Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2009:2
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2008-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari–30 juni 2009 är 2,0 procent.