Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg

SFS nr
2009:250
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-26

1 § Transportstyrelsen ska vara behörig svensk myndighet för
frågor som rör långväga identifiering och spårning av fartyg.