Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning

SFS nr
2009:265
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2009-04-02

1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om formulär för den
försäkran som de som avser att ingå äktenskap enligt 3 kap.
3 § äktenskapsbalken ska avge vid hindersprövning. Blanketter
för försäkran ska finnas hos Skatteverket.