Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

SFS nr
2009:282
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2009-04-02

Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel
den 30 september 2010.