Tillkännagivande (2009:298) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

SFS nr
2009:298
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2009-04-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1027
Upphävd
2010-07-13

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen
(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande
ämnen är Island ansluten.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade
konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19,
1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av
internationell natur är förutom Förenade kungariket följande
främmande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern,
Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya,
Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua
Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tonga samt
Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen
(SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen
är följande främmande stater och områden anslutna: Argentina,
Armenien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark,
Egypten, Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Island (från den
31 juli 2009), Israel, Italien, Japan, Kina (avser endast
Macao), Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan,
Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade
europeiska bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande
främmande stater anslutna: Belgien, Danmark, Förenade
kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Turkiet och Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade
konventionen (SÖ 1969:26 och 2000:34) om delgivning i
utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller
kommersiell natur är följande främmande stater anslutna:
Albanien, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belgien, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Bulgarien, Cypern, Danmark, Egypten,
Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland,
Indien, Irland, Island (från den 1 juli 2009), Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Kuwait, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien (från den 1 september 2009),
Malawi, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Pakistan,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saint Vincent och
Grenadinerna, San Marino, Schweiz, Seychellerna, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36 och 2000:40) angående upplysningar
om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Costa
Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mexiko,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Vitryssland och Österrike.

7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen
(SÖ 1975:34, 1980:28 och 2000:37) om bevisupptagning i
utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta
stater, Argentina, Australien, Barbados, Bosnien och
Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Indien, Island
(från den 9 maj 2009), Israel, Italien, Kina, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein (från den 9 maj 2009), Litauen,
Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Seychellerna,
Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka,
Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Venezuela och Vitryssland.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4 och 2000:38) om
översändande av ansökningar om rättshjälp är följande
främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan, Belgien,
Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Spanien,
Tjeckien, Turkiet och Österrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade
konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72 och
2000:39) är följande främmande stater anslutna: Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland,
Frankrike, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Polen, Rumänien,
Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och
Vitryssland.