Förordning (2009:335) med bemyndigande för Högskoleverket att upphäva vissa föreskrifter

SFS nr
2009:335
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-04-29

1 § Högskoleverket får meddela föreskrifter om upphävande av
föreskrifter om beräkning av arbetslivserfarenhet vid
grundläggande behörighet och urval samt om
övergångsbestämmelser till dessa föreskrifter.