Förordning (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009

SFS nr
2009:380
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:860
Upphävd
2009-08-01

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 §
smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag
om sådana allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till
lagen ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som
började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.