Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion

SFS nr
2009:56
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-02-12

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra
att gälla vid utgången av februari 2009:

1. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2000:1) om
kompetens hos driftpersonal vid reaktoranläggningar,

2. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2002:1) om
säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall,

3. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:1) om
säkerhet i kärntekniska anläggningar,

4. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2004:2) om
konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer,

5. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:1) om
fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar,

6. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2005:2) om
mekaniska anläggningar i vissa kärntekniska anläggningar,

7. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2006:1) om
undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare, och

8. Statens kärnkraftinspektions föreskrifter (SKIFS 2008:1) om
kontroll av kärnämne mm.