Apoteksdataförordning (2009:624)

SFS nr
2009:624
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
apoteksdatalagen (2009:367).

2 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om
konsumenter och de som är behöriga att förordna läkemedel, om
uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt
apoteksdatalagen (2009:367),

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana
uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis
behandlas automatiskt enligt apoteksdatalagen.