Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning

SFS nr
2009:626
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1040

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

2 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om
kunder, om uppgifterna helt eller delvis behandlas
automatiskt enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana
uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis
behandlas automatiskt enligt lagen om läkemedelsförteckning.

3 § E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken
på de avgifter som avses i 14 § lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning. Förordning (2013:1040).