Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

SFS nr
2009:658
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-06-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:379

1 § Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med
läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel, ska betala årsavgift med 11 500 kr
per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där tillverkning av
läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig
tillläggsavgift om 5 500 kr betalas.