Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

SFS nr
2009:867
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2009-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1062

1 § Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om
överlåtbara fiskerättigheter.

1 a § Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill,
skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis.
Förordning (2014:1062).

2 § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen
(2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela

1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas,

2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna
fiskerättigheter, och

3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen.
Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter
enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens
jordbruksverk. Förordning (2011:651).