Tillkännagivande (2009:891) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2009:891
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2009-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli – 31 december 2009 är 0,5 procent.