Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010

SFS nr
2009:924
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-03

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 42 400 kronor respektive 43 300 kronor för år
2010.