Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010

SFS nr
2009:925
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-03

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 139,74 för år
2010.