Förordning (2009:926) om inkomstbasbelopp för år 2010

SFS nr
2009:926
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-03

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 51 100
kronor för år 2010.