Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

SFS nr
2009:927
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-09-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:76

1 § I denna förordning finns bestämmelser om tillsyn över att
energirelaterade produkter och energirelaterade delar, som
omfattas av genomförandeåtgärder enligt artikel 15 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21
oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav
på ekodesign för energirelaterade produkter, överensstämmer
med genomförandeåtgärderna.

Termer och uttryck som används i lagen (2008:112) om ekodesign
har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2011:1141).

2 § Statens energimyndighet har tillsynsansvaret för
energirelaterade produkter och energirelaterade delar som
omfattas av följande genomförandeåtgärder:

1. kommissionens förordning (EG) nr 1275/2008 av den 17
december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/32/EG om krav på ekodesign för
elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukters
elförbrukning i standby- och frånläge,

2. kommissionens förordning (EG) nr 107/2009 av den 4
februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för
enkla digitalboxar,

3. kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för
rundstrålande lampor för hushållsbruk,

4. kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för
lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med
hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan
driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/55/EG,

5. kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 av den 6 april
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för
externa nätaggregats elförbrukning vid nollast och deras
genomsnittliga verkningsgrad,

6. kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 av den 22 juli
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG avseende krav på ekodesign för elektriska
motorer,

7. kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för
fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och
produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning,

8. kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för
tv-mottagare,

9. kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli
2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylar
och frysar för hushållsbruk,

10. kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10
november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för
tvättmaskiner för hushållsbruk,

11. kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10
november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för
diskmaskiner för hushållsbruk,

12. kommissionens förordning (EU) nr 327/2011 av den 30 mars
2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på ekodesign för
motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW,

13. kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 av den 6 mars
2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för
luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar,

14. kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni
2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för
vattenpumpar,

15. kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3
oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för
torktumlare för hushållsbruk,

16. kommissionens förordning (EU) nr 1194/2012 av den 12
december 2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad
gäller krav på ekodesign för riktade lampor, ljusdiodlampor
och tillhörande utrustning,

17. kommissionens förordning (EU) nr 617/2013 av den 26 juni
2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för datorer
och datorservrar,

18. kommissionens förordning (EU) nr 666/2013 av den 8 juli
2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för
dammsugare,

19. kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 av den 2
augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för
pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller
värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning,

20. kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2
augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för
varmvattenberedare och ackumulatortankar,

21. kommissionens förordning (EU) nr 66/2014 av den 14
januari 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för
ugnar, hällar och köksfläktar för hushållsbruk,

22. kommissionens förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj
2014 om genomförande av direktiv 2009/125/EG vad gäller små,
medelstora och stora krafttransformatorer, och

23. kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 av den 7 juli
2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för
ventilationsenheter. Förordning (2015:76).

3 § Statens energimyndighet utövar också tillsyn över att
lagen (2008:112) om ekodesign följs när det gäller den
energirelaterade produkten eller energirelaterade delar av
den. Förordning (2011:1141).

4 § En tillverkare av energirelaterade produkter och delar
eller dennes representant ska ersätta Statens energimyndighets
kostnader för provtagning och undersökning av prov av en
energirelaterad produkt eller en energirelaterad del.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten
eller delen visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt
lagen (2008:112) om ekodesign, enligt föreskrifter som har
meddelats i anslutning till den lagen eller enligt
föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG.
Förordning (2011:1141).