Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008

SFS nr
2009:951
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-10-08

Skatteverket ska på begäran av Försäkringskassan lämna ut
uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas för
beräkning av bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag och återbetalningsskyldighet av underhållsstöd
enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.
Uppgiftsskyldigheten omfattar endast uppgifter om
schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen
(1999:1229) för beskattningsåret 2008.