Försäkringskassans föreskrifter (2009:984) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2009:984
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2009-10-16

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1
februari 2010.