Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2010:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2009-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari – 30 juni 2010 är 0,5 procent.