Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2010:1041
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2010-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli – 31 december 2010 är 0,5 procent.