Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

SFS nr
2010:1059
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:925

1 § Myndigheten för radio och tv får meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelserna i

1. radio- och tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och
vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om
tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar
text-tv och analog respektive digital kommersiell radio

2. 16 kap. 15 och 16 §§ radio- och tv-lagen om samarbete
mellan myndigheter. Förordning (2012:925).