Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

SFS nr
2010:1098
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:640

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen
(2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och
Finland.

2 § Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt
artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och
Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska
övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i
gränsälvsöverenskommelsen.

4 § Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet
enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten
förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i
ett visst ärende. Förordning (2011:640).

5 § Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för
att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till
med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.