Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011

SFS nr
2010:1133
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till
142,34 för år 2011.