Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011

SFS nr
2010:1134
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till
52 100 kronor för år 2011.