Förordning (2010:1135) om balanstal för år 2011

SFS nr
2010:1135
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 0,9549 för år
2011.