Förordning (2010:1136) om balansindex för år 2011

SFS nr
2010:1136
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-09-23

Regeringen fastställer balansindexet enligt 1 kap. 5 c § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 133,56 för år
2011.