Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011

SFS nr
2010:1137
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2010-09-30

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2011 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2010 1,019

2011 1,011