Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010

SFS nr
2010:1164
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-11-04

Regeringen föreskriver att det belopp som enligt 16 a kap.
8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring ska betalas ut
respektive betalas tillbaka för åren 2009 och 2010, ska
räknas upp med 60 procent av den statslåneränta som gällde
vid utgången av det år som sjukersättningen avser.