Försäkringskassans föreskrifter (2010:1180) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2010:1180
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2010-11-04

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring
av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den
1 februari 2011.