Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering

SFS nr
2010:1331
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2010-11-18

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till
383 000 kronor och den övre skiktgränsen till 548 300
kronor vid 2012 års taxering.