Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

SFS nr
2010:1460
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-11-25