Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

SFS nr
2010:1461
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-11-25