Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv

SFS nr
2010:1539
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-02

1 § Svenskt Friluftsliv prövar frågor om fördelning av
statsbidrag till friluftsorganisationer i enlighet med vad
regeringen bestämmer.