Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

SFS nr
2010:1579
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-12-03

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn enligt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för
flygpersonal inom civilflyget.