Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd

SFS nr
2010:1905
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-16

Regeringen föreskriver att Läkemedelsverkets föreskrifter och
allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och
årsavgifter för partihandelstillstånd ska upphöra att gälla vid
utgången av februari 2011.