Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr
2010:1906
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-12-16

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 1,9 procent
för år 2011.