Förordning (2010:1992) om ränta på studielån för 2011

SFS nr
2010:1992
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-12-16

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska
vara 1,9 procent för 2011.