Tillkännagivande (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr
2010:1995
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:405
Upphävd
2011-04-19

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område har tillträtts av följande parter.

Part Dag för konventionens
ikraftträdande i
förhållande till parten

Danmark 2010-01-01

Europeiska gemenskapen (numera
Europeiska unionen) 2010-01-01

Norge 2010-01-01

Schweiz 2011-01-01