Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011

SFS nr
2010:1996
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2010-12-09

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till
hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ska vara 4,2 procent för år 2011.