Förordning (2010:2004) om effektreserv

SFS nr
2010:2004
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:213

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till
lagen (2003:436) om effektreserv.

2 § Effektreserven ska uppgå till

1. högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 2011 till
och med den 15 mars 2013,

2. högst 1 500 megawatt under perioden den 16 mars 2013 till
och med den 15 mars 2015,

3. högst 1 000 megawatt under perioden den 16 mars 2015 till
och med den 15 mars 2017, och

4. högst 750 megawatt under perioden den 16 mars 2017 till och
med den 15 mars 2020.

3 § Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om
minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får
vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för
sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller
om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2014:213).