Förordning (2010:274) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11

SFS nr
2010:274
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2010-04-08

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under
lagringsåret 2010/11.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25