Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

SFS nr
2010:814
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2010-06-17

1 § Kammarkollegiet prövar frågor om ersättning till staten
enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.