Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor

SFS nr
2010:90
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2010-02-05

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på fyra
tusen och tre hundra kronor ska ges ut samt att mynten ska ha
följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria
och Daniel Westling den 19 juni 2010 ska minnesmynt med
nominella värden av fyra tusen och tre hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av fyra tusen kronor
ska tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha
en vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från
den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt
vara högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tre hundra kronor
ska tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram
och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid en uppvägning av ett hundra mynt vara högst 27
gram.

4 § Båda valörerna ska ha följande prägel:

På framsidan finns ett porträtt av brudparet och texten
”KRONPRINSESSAN VICTORIA PRINS DANIEL” samt datum för
bröllopet, 19 juni 2010. Formgivarens initialer (”EN”) står
till höger om brudparets porträtt.

På frånsidan avbildas kronprinsessans vapen. Under detta står
”SVERIGE”, myntets valör, riksbankschefens initialer (”SI”)
samt första bokstaven i utgivningsorten (”S”). I
formgivningen ingår också fjärilar som ska föra tanken till
glädje och lycka och till brudparets framtida bostad i Haga
slott.

Randen ska vara slät.