Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden

SFS nr
2010:984
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2010-07-01

1 § Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs
tingsrätter är mark- och miljödomstolar.

2 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå
tingsrätt omfattar Norrbottens län samt Bjurholms, Lycksele,
Malå, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele,
Storumans, Umeå, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommuner.

3 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Östersunds
tingsrätt omfattar Gävleborgs och Jämtlands län samt Dorotea,
Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå,
Vilhelmina, Ånge och Åsele kommuner.

4 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands,
Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt Hallsbergs,
Kumla, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro
kommuner.

5 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge och Skåne län.

6 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs
tingsrätt omfattar Hallands, Västra Götalands och Värmlands
län samt Askersunds, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå
kommuner.

Övergångsbestämmelser

2010:984

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011. Genom
förordningen upphävs kungörelsen (1971:549) om
fastighetsdomstol och förordningen (1998:1323) om
miljödomstolarnas domkretsar.

2. Mål eller ärenden enligt miljöbalken som har inletts vid
en tingsrätt före ikraftträdandet ska, i de fall en
tillämpning av de nya bestämmelserna hade medfört att målet
eller ärendet hade inletts vid en annan tingsrätt, vid
ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten. För de mål
som har handlagts i fastighetsdomstol finns särskilda
bestämmelser i lagen (2010:983) om upphävande av lagen
(1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

3. Mål eller ärenden enligt miljöbalken ska inte överlämnas
om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om
det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.